BCD

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Kod BCD — Binary Coded Decimal, czyli system dziesiętny kodowany binarnie. Stanowi on połączenie zalet dwójkowego kodowania z czytelnością liczb dziesiętnych. System binarny jest wygodny ...