Excel - jak użyć logicznych funkcji JEŻELI() i ORAZ()

Arkusz Excela z przykładem jak użyć logicznych funkcji JEŻELI() i ORAZ()
8.xls
Dział: