Excel - jak rozwiązać problem większej ilości warunków niż osiem i formatowanie warunkowe

Arkusz Excela z przykładem jak rozwiązać problem większej ilości warunków niż osiem i formatowanie warunkowe (wyróżnij osobę która ma najwięcej godzin)
6.xls
Dział: