Wyrażenie matematyczne w postaci skryptu Perl (8)

Przykładowy skrypt napisany w języku Perl, który wyr. regularne : znajduje słowo zaczynające się 4 literami kończące znakiem y

Treść założeń:
wyr. regularne : znajduje słowo zaczynające się 4 literami kończące znakiem y


#!D:/Perl/bin/perl
open(PLIK,"plik.txt");
@linie = ;
foreach $l(@linie)
{
  $l =~ s|\n| |;
  $w .= $l;
}
@t = split(/ /,$w);
foreach $slowo(@t)
{
  if($slowo =~ /^(\w){4}y$/)
  {
    print $slowo,"\n";
  }
}

Dział: