Województwa SQL

Lista polskich województw w formacie SQL wojewodztwa.sql.
Aby szybko i bez większych problemów utworzyć tabele z danymi wystarczy uruchomić skrypt wojewodztwa.sql.


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `state` (
  `id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(150) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=17 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `state`
--

INSERT INTO `state` (`id`, `name`) VALUES
(1, 'DolnoĂ?â?şlĂ?â??skie'),
(2, 'Kujawsko-Pomorskie'),
(3, 'MaĂ?â?šopolskie'),
(4, 'WarmiĂ?â?žsko-Mazurskie'),
(5, 'Podlaskie'),
(6, 'Lubelskie'),
(7, '�šwi��tokrzyskie'),
(8, 'Mazowieckie'),
(9, 'Ă?šlĂ?â??skie'),
(10, 'Podkarpackie'),
(11, 'Opolskie'),
(12, 'Wielkopolskie'),
(13, 'Lubuskie'),
(14, '�Ã³dzkie'),
(15, 'Pomorskie'),
(16, 'Zachodniopomorskie');