Metody numeryczne - Wyznaczanie wielomianu aproksymującego co najwyżej stopnia drugiego dla funkcji dyskretnej

Program można kupić online, za pomocą systemu PayPal. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Więcej informacji
Wybierz opcję

Sprawdź aktualną promocję w serwisie allegro - JAVA/Metody numeryczne
Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program.

Treść zadania: Przygotować narzędzie do wyznaczania wielomianu aproksymującego co najwyżej drugiego stopnia, dla funkcji dyskretnej. Program powinien wyznaczać błąd aproksymacji. Rozwiązanie należy zilustrować graficznie.
Informacje w programie:
Proszę wybrać określony element z tabeli i go edytować, następnie proszę nacisnąć przycisk [START]
Proszę wypełnić pola w tabeli i nacisnąć przycisk [START]

Dane przykładowe:
1 -9.0 11.5
2 -2.0 8.6
3 -1.0 10.8
4 1.0 10.5
5 5.0 9.0
6 6.0 9.8
7 10.0 10.2
8 12.0 10.3
9 15.0 12.3
10 16.0 12.4
11 17.0 12.4
12 18.0 10.5
13 19.0 10.4

Wielomian: 10.268110173539247+ x *0.048734277981213096