Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczościPodstawy przedsiębiorczości
Autor:

Cena: 12.10 zł   14.76 zł
Oszczędzasz: 0.2952 zł

Data wydania:
Liczba stron:268
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego podstaw przedsiębiorczości na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

RECENZJE

Z wielką satysfakcją można odnotować fakt, że przygotowany podręcznik do nauki przedsiębiorczości można zalecić nie tylko szkołom średnim, a także szerszemu gronu czytelników. Napisany jest bowiem przystępnie, a przy tym ma charakter kompleksowy, tj. zawiera zagadnienia niezbędne nie tylko w zrozumieniu samej przedsiębiorczości, ale instytucjonalnego układu gospodarki. Autorem książki jest wybitny ekonomista, doświadczony dydaktyk, znany i ceniony twórca wielu dzieł, w tym podręczników i innych publikacji z zakresu ekonomii.

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA


Profesor M. Nasiłowski należy do nielicznego grona polskich wybitnych ekonomistów potrafiących przekazać Czytelnikowi magmę wiedzy ekonomicznej w sposób przyjazny i zachęcający do kreatywnego jej wykorzystywania. Podstawy przedsiębiorczości na pewno umocnią pozycję Autora jako lidera pod względem liczby sprzedanych podręczników ekonomicznych w Polsce.

prof. dr hab. Adam Noga
WICEPREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO


Cieszę się, że na rynku, wśród wielu innych publikacji, pojawi się podręcznik znawcy problemów ekonomicznych, pedagoga, który w doskonały sposób wyczuwa zainteresowania ucznia, odpowiadając przy tym na aktualne treści kształcenia.

mgr Krzysztof Kowalczyk
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH


Teksty wykładów prezentujących poszczególne problemy, teksty zadań i pytań kierowanych do uczniów, podpisy pod ilustracjami, a także zestawienia i wykresy zostały opracowane niezwykle starannie i napisane wzorową polszczyzną, zgodną ze wszystkimi normami współczesnego języka polskiego.

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO