Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012

Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012
Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012
Autor:

Cena: 25.83 zł   31.50 zł
Oszczędzasz: 1.575 zł

Data wydania:
Liczba stron:214
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


Oddawany do rąk Czytelników setny tom Acta Geogrphica Lodziensia, który jest wyjątkowym
z dwóch powodów z uwagi na okrągły numer, ale i okoliczność, z którą
wiąże się jego powstanie. Prezentowany tom zawiera bowiem zbiór artykułów będących
pokłosiem ogólnopolskiej Konferencji Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego,
która odby???ła się w Uniejowie w czerwcu 2012 roku dla uczczenia jubileuszu urodzin Profesor
Krystyny Turkowskiej Redaktora serii Acta Geogrphica Lodziensia w ostatnim
piętnastoleciu (19982012).
Zamieszczone w bieżącym tomie artykuły nawiązują do tytułu uniejowskiej konferencji,
niektóre wybiegają jednak poza obszar Polski, wpisując się w szeroki nurt tematyczny
serii wydawniczej. Całość stanowi przegląd lokalnych/regionalnych badań nad ewolucją
rzeźby i znaczeniem poszczególnych czynników morfotwórczych w jej zróżnicowaniu.
W części artykułów, zagadnienie poligenezy i złożoności rzeźby przedstawione zostało na
przykładzie wybranych stanowisk regionu łódzkiego, także tych prezentowanych w części
terenowej konferencji.
Redaktor tomu