Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015

Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015
Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015Zarządzanie Publiczne nr 1(31)/2015
Autor: , , , ,

Cena: 10.66 zł   13.00 zł
Oszczędzasz: 0.26 zł

Data wydania:
Liczba stron:81
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


W numerze [Contents\

Łukasz Mamica: Determinants of competitiveness in the IT sector in the Kraków cluster as a part of creative industries, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.01, s. 512;
Dawid Sześciło: Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych [Governance as co-production of public service\, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.02, s. 1321;
Michał Możdżeń: To what extent do some fundamental concepts of New Institutional Economics help explain the governance phenomenon?, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.03, s. 2236;
Bartłomiej Biga: Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej [The effectiveness of a patent: An economic analysis of industrial property law\, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.04, s. 3747.

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts\

Giandomenico Majone: Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia [From the positive to the regulatory state: Causes and consequences of changes in the mode of governance\, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.05, s. 4871.

Wywiady [Interviews\

O poszukiwaniu fachowej wiedzy i rzeczników interesów przeciwnych przez prawodawcę unijnego. Wywiad z panią poseł Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Parlamentu Europejskiego część I, rozmawiał Marek Benio [The EU legislator in search for expertise and advocates of the conflicting interests. An interview with Mrs Danuta Jazłowiecka, MEP, Vice-President od the Committee for Employment and Social Affairs of the European Parliament Part I \, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.06, s. 7276.