Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013

Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013
Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013
Autor:

Cena: 10.66 zł   13.00 zł
Oszczędzasz: 0.26 zł

Data wydania:
Liczba stron:122
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Psychologia Społeczna nr 2(25)/2013 


W numerze [Contents\ Dorota Wiśniewska-Juszczak: Konsekwencje stosowania różnych narzędzi sprawowania władzy [The consequences of the use of various tools of power\, s. 125134; Agnieszka Niedźwieńska, Jacek Neckar: Pozytywna tendencyjność w pamięci źródła informacji na własny temat [Positivity bias in memory of the source of self-information\, s. 135139; Marieke C. van Egmond, Ulrich Kühnen, Susanne Haberstroh, Nina Hansen: Learning through the eyes of Eastern and Western European university students: Mind or virtue-oriented?, s. 140155; Agata Gąsiorowska: Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich [The psychological consequences of mere exposure to money and gift-giving\, s. 156168; Paweł Koniak, Wojciech Cwalina: Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: polaryzacja czy depolaryzacja postaw? [Persuasive effects of message ambiguity: Attitude polarization or depolarization?\, s. 169190; Agnieszka Wilczyńska, Magdalena Mazur: Gniew i empatia a poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym u młodzieży [Anger and empathy and risk of social exclusion among young people\, s. 191202; Alina Kolańczyk, Wacław Bąk, Marta Roczniewska: Skala samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej (SSPP) [Promotion and Prevention Self-Regulation Scale (PPSS)\, s. 203218; Agnieszka Czerw: Co ludzie myślą o pracy zawodowej? Konstrukcja metody diagnozującej postawy wobec pracy [What do people think about work? Construction of the method diagnostic of attitudes toward work\, s. 219233.