Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek

Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek
Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostekKontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek
Autor:

Cena: 23.39 zł   

Data wydania:
Liczba stron:22
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


Głównym organem nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są regionalne izby obrachunkowe. Mają one dość szerokie uprawnienia dotyczące weryfikacji poprawności gospodarowania środkami publicznymi. Trzeba jednak pamiętać, że prawa te są ograniczone jedynie do spraw finansowych. Przedstawiciele izby nie mogą więc żądać dokumentów wykraczających poza tę sferę. Warto dowiedzieć się jakie obowiązki i uprawnienia mają kontrolerzy RIO. Okazuje się bowiem, że niektóre z ich żądań kierownicy oraz pracownicy jednostek publicznych muszą spełnić bezwzględnie, a spełnienia innych można odmówić bez narażenia się na negatywne konsekwencje.