Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Autor:

Cena: 24.49 zł   

Data wydania:
Liczba stron:21
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


Po zakończonym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych trzeba zawrzeć z wybranym podmiotem umowę. Bardzo ważne jest odpowiednie doprecyzowanie zapisów, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości. Istnieje bowiem spore ryzyko powstawania konfliktów między właścicielami nieruchomości  a  firmami wywozowymi, np. dotyczące  segregacji  odpadów  przez  właścicieli w  sposób  odmienny  od  ustalonego. W konsekwencji  firma może odmówić odbioru  części odpadów niemieszczących się jej zdaniem w zakresie zlecenia. Warto więc dowiedzieć się, na które punkty umowy trzeba zwrócić szczególną uwagę!