Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o,o,

Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o,o,
Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o,o, Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o,o,
Autor:

Cena: 9.90 zł   

Data wydania:
Liczba stron:42
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


Przestępstw karnoskarbowych może dopuścić się niemal każdy, nie ulega jednak wątpliwości, że członkowie zarządów spółek kapitałowych są w kręgu osób szczególnie narażonych na ryzyko ich popełnienia i to najczęściej nieumyślnie.Gąszcz przepisów prawa, w tym administracyjnego i podatkowego, niepokoi prezesa, który nawet posiadając rozbudowaną obsługę prawną i ekonomiczną, może odpowiadać za źle obliczony podatek, nieprawidłowo rozliczoną transakcję handlową czy zapomniane, lecz naliczone odsetki podatkowe. Wszystkie te nieprawidłowości obciążają bowiem finalnie członków organu zarządzającego danego podmiotu.Czy wiesz:-Jakie kary grożą członkom zarządu spółki, która nie przestrzega przepisów?-Kiedy prezes odpowiada za długi podatkowe własnym majątkiem-Jakie kształtuje się linia orzecznicza sądów?