Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów

Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów
Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularówJak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów
Autor:

Cena: 36.78 zł   

Data wydania:
Liczba stron:10
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Jak w regulaminie pracy uregulować refundację okularów 


 W pewnych przypadkach pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy do zapewnienia pracownikowi, oprócz okularów, również soczewek kontaktowych.Zakres refundacji soczewek kontaktowych należy uregulować w przepisach płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Trzeba przy tym uznać, że powinien on dotyczyć każdorazowo sytuacji, w której pracownik musi wymienić szkła kontaktowe zgodnie z zaleceniami lekarza, względnie zaleceniami producenta danych soczewek. W tej sytuacji należy określić maksymalną kwotę, jaką pracodawca może przeznaczyć na refundację soczewek.