Składki ubezpieczeniowe za oddelegowanych pracowników

Składki ubezpieczeniowe za oddelegowanych pracowników
Składki ubezpieczeniowe za oddelegowanych pracownikówSkładki ubezpieczeniowe za oddelegowanych pracowników
Autor:

Cena: 24.48 zł   

Data wydania:
Liczba stron:10
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Składki ubezpieczeniowe za oddelegowanych pracowników 


 Pracodawca nie wypłaca oddelegowanemu diet, a jedynie odlicza ich równowartość od przysługującego mu wynagrodzenia.
Miesięczna podstawa wymiaru składek za osoby czasowo wykonujące pracę za granicą po odliczeniu równowartości diet nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
W 2016 roku kwota ta wynosi 4.055 zł.