3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową

3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową
3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową
Autor:

Cena: 24.48 zł   

Data wydania:
Liczba stron:9
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  3 grupy płatników same ustalą składkę wypadkową 


Na sposób ustalania stopy procentowej składki wypadkowej na nowy rok składkowy mają wpływ: liczba osób zgłaszanych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego, złożenie lub niezłożenie druku ZUS IWA za okres ostatnich 3 lat oraz to, czy płatnik podlega wpisaniu do rejestru REGON. Trzeba pamiętać, że błędne ustalenie liczby ubezpieczonych albo grupy działalności, co w efekcie zaniży wysokość składek wypadkowych, spowoduje wydanie przez ZUS decyzji podwyższającej obowiązującą stopę do 150% stopy ustalonej na podstawie prawidłowych danych.
Wyższa stawka obowiązywać będzie przez cały rok składkowy.