Przestrogi dla Polski. Z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające

Przestrogi dla Polski. Z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające
Przestrogi dla Polski. Z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadającePrzestrogi dla Polski. Z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające
Autor:

Cena: 9.90 zł   

Data wydania:
Liczba stron:188
Oprawa:


Format eBook: epub,mobi epub  epub,mobi mobi  Przestrogi dla Polski. Z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające 


Przestrogi dla Polski zostały wydane po raz pierwszy anonimowo z datą 4 stycznia 1790 r. W publikacji tej rozwija Staszic swoje poglądy, które zawarł w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego. Na plan pierwszy wysuwają się dwie sprawy ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz koncepcja narodu.

Zasady ustroju zostały oparte na oświeceniowym prawie człowieka, które miało gwarantować równość wolność i własność wszystkim członkom społeczeństwa. Podstawą do udoskonalenia ustroju w Polsce, mającej kształt monarchii konstytucyjnej, ma być nowa koncepcja narodu. Zamiast wyłącznictwa magnacko-szlacheckiego, typowego dla feudalizmu, postuluje autor system oparty na hegemonii szlachecko-mieszczańskiej.