Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 - Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego

Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 - Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego
Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 - Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznegoZarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 - Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:108
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 - Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego 


Spis treści [Contents\ Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak: Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management ujęcie instytucjonalne [Implementation of management accounting tools for performance measurement in the context of New Public Management an institutional approach\, doi 10.7366/1898352942601, s. 519; Wojciech Szymla: Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwoenergetyczne Polski po 1989 r. [The effects of the restructuring of power sector companies in terms of maintaining the energy security in Poland after 1989\, doi 10.7366/1898352942602, s. 2033; Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego [Public policy and patterns of public governance\, doi 10.7366/1898352942603, s. 3448; Agnieszka Pach-Gurgul, Marta Ulbrych: Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The importance of Turkey for the energy security in the European Union\, doi 10.7366/1898352942604, s. 4966; Paweł Smaga: Lekcje z kryzysu finansowego [Lessons from the financial crisis\, doi 10.7366/1898352942605, s. 6783. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts\ Bob Jessop: The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development, doi 10.7366/1898352942606, s. 8499. Wywiady [Interviews\ Marek Benio: O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego [On the multi-speed Europes competitiveness and the European Citizens Initiative. An interview with Małgorzata Handzlik, Member of the European Parliament\, doi 10.7366/1898352942607, s. 100102. Recenzje [Reviews\ Maria Wiśniewska: Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne [Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne \, s. 103105.