Zarządzanie Publiczne nr 4(22)/2012 - Marta Strumińska-Kutra: Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej

Zarządzanie Publiczne nr 4(22)/2012 - Marta Strumińska-Kutra: Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej


Spis treści [Contents\ Dawid Sześciło: O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego [About bridges between law and public management concepts\, doi 10.7366/1898352942201, s. 517; Marta Strumińska-Kutra: Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej [The role of social research in reflexive metagovernance. Theoretical and methodological perspective\, doi doi 10.7366/1898352942202, s. 1729; Jan Kaźmierski: Administracja publiczna jako katalizator rozwoju klastrów w gospodarce regionalnej [Public administration as a catalyst for cluster development\, doi doi 10.7366/1898352942203, s. 3041; Artur Molenda: Medialny wizerunek administracji rządowej. Analiza zagadnienia na podstawie wybranych artykułów prasowych opublikowanych w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej w pierwszym kwartale 2011 r. [Media image of the government administration. Analysis of the issue of published articles on the base chosen in Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita in the first quarter of 2011\, doi 10.7366/1898352942204, s. 4251; Grażyna Piechota: Zarządzanie procesem komunikowania w mediach społecznościowych przez miasta Metropolii Silesia i ich prezydentów [Managing of communication processes in social media by the cities of Metropolitan Association of Upper Silesia and their majors\, doi 10.7366/1898352942205 , s. 5267. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic text\ Christopher Arup: Globalny kryzys finansowy: wnioski płynące z badań nad procesami tworzenia regulacji i rządzenia [The global financal crisis: Learning from regulatory and governance studies\, doi 10.7366/1898352942206 s. 6887.