Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie - Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej

Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie - Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej
Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie - Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowejZarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie - Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:195
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Zarządzanie Publiczne nr 3(29)/2014, Koło Krakowskie - Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej 


Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order\, doi: 10.7366/1898352932901, s. 716; Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako ostatniej instancji [Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of subjectivity, critical realism, achievement motivation, and arguments for methodological individuality as the last instance\, doi: 10.7366/1898352932902, s. 1724; Stanisław Mazur: Źródła i granice podmiotowości społecznej [The sources and limitations of subjectivity\, doi: 10.7366/1898352932903, s. 2532; Claus Offe: Shared social responsibility A concept in search of its political meaning and promise, doi: 10.7366/1898352932904, s. 3344; Adriana Warmbier: O tzw. końcu podmiotu współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne [A few words on the "end of man". Polemical contexts in current philosophy\, doi: 10.7366/1898352932905, s. 4556; Janina Filek: Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego [Reflections on the responsibility of a collective being\, doi: 10.7366/1898352932906, s. 5771; Anna Giza: Czy społeczeństwo może uczyć się z doświadczenia? Problem podmiotowości społeczeństwa [Can society learn from experience? Society as a subject\, doi: 10.7366/1898352932907, s. 7285; Krzysztof Wielecki: Krótki wykład o podmiotowości [A short lecture on subjectivity\, doi: 10.7366/1898352932908, s. 8695; Józef Bremer: Wolność i uwarunkowania woli między filozofią a neuronaukami [Freedom and the conditions of will: Between philosophy and neuroscience\, doi: 10.7366/1898352932909, s. 96106; Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej [To fall for modernity. An essay against the anti-systemic critique\, doi: 10.7366/1898352932910, s. 107114; Andrzej Antoszewski: Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki. Przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej [The East Central European parliaments as political actors\, doi: 10.7366/1898352932911, s. 115124; Justyna Miklaszewska: Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie [Subjectivity, freedom, and human action\, doi: 10.7366/1898352932912, s. 125133; Seweryn Krupnik: Jeśli podmiotu nie ma O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego [If there is no subject: On influence, actors, horror, and other worries of the so-called Krakow Circle\, doi: 10.7366/1898352932913, s. 134145; Marek Ćwiklicki: Organizacja jako podmiot [Organization as a subject \, doi: 10.7366/1898352932914, s. 146152; Marek Benio: Podmiotowość jako kategoria prawna [Subject as a legal category\, doi: 10.7366/1898352932915, s. 153162; Sławomir Wyciślak: O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności [On some aspects of control in the context of complexity\, doi: 10.7366/1898352932916, s. 163176; Jerzy Hausner: Podmiotowość: moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego [Subjectivity: My biased summary of a seminar cycle\, doi: 10.7366/1898352932917, s. 177194.