Zarządzanie Publiczne nr 2(28)/2014 - Piotr Koryś, Cezary Trutkowski: Nie jest tak dobrze czy nie jest tak źle? Zmiany poziomu percepcji korupcji w Polsce w świetle badań społecznych

Zarządzanie Publiczne nr 2(28)/2014 - Piotr Koryś, Cezary Trutkowski: Nie jest tak dobrze czy nie jest tak źle? Zmiany poziomu percepcji korupcji w Polsce w świetle badań społecznych


W numerze [Contents\ Paweł Białynicki-Birula: Społeczny kontekst poznania i wiedzy [The social context of knowledge and cognition\, doi: 10.7366/1898352922801, s. 514; Tomasz Grzegorz Grosse: Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem przykład Chin [Geoeconomics as a paradigm of development management the example of China\, doi: 10.7366/1898352922802, s. 1531; Seweryn Krupnik, Konrad Turek: Using Pragmatic Grounded Theory in the evaluation of public policies, doi: 10.7366/1898352922803, s. 3248; Monika Murzyn-Kupisz: Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów [Using Pragmatic Grounded Theory in the evaluation of public policies\, doi: 10.7366/1898352922804, s. 4962; Piotr Koryś, Cezary Trutkowski: Nie jest tak dobrze czy nie jest tak źle? Zmiany poziomu percepcji korupcji w Polsce w świetle badań społecznych [Is it not too bad or not too good? Changes in the perception of the prevalence of corruption in Poland in the light of social studies\, doi: 10.7366/1898352922805, s. 6383. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts\ James G. March, Johan P. Olsen: Logika stosowności [The logic of appropriateness\, doi: 10.7366/1898352922806, s. 84105. Wywiady [Contents\ O lobbingu, jego złej prasie i nieocenionych pożytkach dla dobrego rządzenia. Wywiad z Bartoszem Kwiatkowskim z CEC Government Relations [About lobbying, its bad reputation and invaluable benefits for good governance. An interview with Bartosz Kwiatkowski of CEC Government Relations\, doi: 10.7366/1898352922807, s. 106110.