Zarządzanie Publiczne nr 1(27)/2014 - Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy

Zarządzanie Publiczne nr 1(27)/2014 - Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy
Zarządzanie Publiczne nr 1(27)/2014 - Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowyZarządzanie Publiczne nr 1(27)/2014 - Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:96
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Zarządzanie Publiczne nr 1(27)/2014 - Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy 


W numerze [Contents\ Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy [Cultural potential of society as a resource of development \, doi 10.7366/1898352912701, s. 519; Tomasz Zarycki: Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej [Innovationism as legitimization. A critical perspective on discourses of innovation, knowledge-based economy, information society and others\, doi 10.7366/1898352912702,s. 2034; Paweł Płaneta: Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP w latach 19892012 [The public sphere in the Polish Prime Ministers exposés 19892012 \, doi 10.7366/1898352912703, s. 3554; Katarzyna Szmigiel-Rawska: Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej [Lessons on collaboration across borders. Selected problems of urban functional-areas management based on the experiences of cross-border cooperation\, doi 10.7366/1898352912704,s. 5564; Marek Benio: Podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce przy użyciu instrumentów dobrego rządzenia [Raising statutory pension age in Poland using good governance methods\, doi 10.7366/1898352912705, s. 6576. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts\ Horst W.J. Rittel, Melvin M. Webber: Dylematy ogólnej teorii planowania [Dilemmas in general theory of planning\, doi 10.7366/1898352912706, s. 7793. Recenzje [Reviews\ Maria Wiśniewska: Peter G. Northouse, Leadership. Theory and Practice, s. 9496.