Studia Regionalne i Lokalne nr 3(61)/2015 - Wojciech Sońta: Andrzej Majer: Odrodzenie miast

Studia Regionalne i Lokalne nr 3(61)/2015 - Wojciech Sońta: Andrzej Majer: Odrodzenie miast
Studia Regionalne i Lokalne nr 3(61)/2015 - Wojciech Sońta: Andrzej Majer: Odrodzenie miastStudia Regionalne i Lokalne nr 3(61)/2015 - Wojciech Sońta: Andrzej Majer: Odrodzenie miast
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:135
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Studia Regionalne i Lokalne nr 3(61)/2015 - Wojciech Sońta: Andrzej Majer: Odrodzenie miast 


ARTYKUŁY [Articles\ Maciej Holko: Kontrowersje wokół teorii rozwoju regionalnego [Controversies regarding the theory of regional development \, doi: 10.7366/1509499536101, s. 522; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego [European Union funds, a chance for economic growth? Case study of lubelskie voivodship\, doi: 10.7366/1509499536102, s. 2342; Przemysław Śleszyński: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie Trendy Rozwojowe Mazowsza [Warsaw Metropolitan Area and the development of Mazovia. The selected results of the research carried on project The Development Trends of the Mazovia Region\, doi: 10.7366/1509499536103, s. 4366; Katarzyna Romańczyk: Instrumenty równoważenia rozwoju Brukseli [The instruments for sustaining Brussels development\, doi: 10.7366/1509499536104, s. 6783; Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska: Finansowe aspekty współpracy samorządów [Financial aspects of inter-municipal cooperation\, doi: 10.7366/1509499536105, s. 84101; Sławomira Kańduła: Dyskusja na temat zasadności poziomej redystrybucji dochodów między jednostkami samorządu terytorialnego [Discussion on the justification of horizontal redistribution of revenues among local self-government units\, doi: 10.7366/1509499536106, s. 102152. RECENZJE [Book reviews\ Wojciech Sońta: Andrzej Majer (2014), Odrodzenie miast, doi: 10.7366/1509499536107, s. 126130; Call for papers: Regional Studies Association Annual Conference 2016, s. 131133.