Studia Regionalne i Lokalne nr 1(59)/2015 - Recenzje: Adam Gendźwiłł: Bas Denters, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, 2014, Size and Local Democracy

Studia Regionalne i Lokalne nr 1(59)/2015 - Recenzje: Adam Gendźwiłł: Bas Denters, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, 2014, Size and Local Democracy


W numerze [Contents\ ARTYKUŁY [Articles\ Mikołaj Herbst: Regionalne stopy zwrotu z inwestycji w edukację w kontekście migracji międzyregionalnych [Regional returns to education in the context of interregional migration\, doi: 10.7366/1509499515901, s. 522; Beata Namyślak: Diagnoza przemysłów kultury we Wrocławiu [The evaluation of creative industries in Wrocław\, doi: 10.7366/1509499515902, s. 2353; Robert Pater, Rusłan Harasym, Tomasz Skica: Index of regional economic development. Some considerations and the case of Poland [Wskaźnik rozwoju gospodarczego województw\, doi: 10.7366/1509499515903, s. 5485; Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat, Kamil Przyborowski: Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce [Natura 2000 in the context of competitiveness and local development opportunities in Poland\, doi: 10.7366/1509499515904, s. 86103; Wojciech Jarczewski, Magdalena Dej: Rewitalizacja 2.0. Działania rewitalizacyjne w Regionalnych Programach Operacyjnych 20072013 ocena w kontekście nowego okresu programowania [Revitalization 2.0. Revitalization projects in the Regional Operational Programmes 20072013 assessment in the context of the new programming period\, doi: 10.7366/1509499515905, s. 104122; Michał Rzeszewski: Cyberpejzaż miasta w trakcie megawydarzenia: Poznań, Euro 2012 i Twitter [Digital image of the city during and after a mega event: Poznan, Euro 2012 and Twitter users\, doi: 10.7366/1509499515906, s. 123137; Arkadiusz Ptak: Lokalna społeczność w procesie tworzenia funduszu sołeckiego [Local communities in the process of creating a village council fund\, doi: 10.7366/1509499515907, s. 138153. RECENZJE [Book reviews\ Adam Gendźwiłł: Bas Denters, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, Size and Local Democracy, doi: 10.7366/1509499515908, s. 154157.