Studia Regionalne i Lokalne nr 1(55)/2014 - Recenzje: Grzegorz Gorzelak: Enrico Moretti, 2013, The New Geography of Jobs

Studia Regionalne i Lokalne nr 1(55)/2014 - Recenzje: Grzegorz Gorzelak: Enrico Moretti, 2013, The New Geography of Jobs
Studia Regionalne i Lokalne nr 1(55)/2014 - Recenzje: Grzegorz Gorzelak: Enrico Moretti, 2013, The New Geography of JobsStudia Regionalne i Lokalne nr 1(55)/2014 - Recenzje: Grzegorz Gorzelak: Enrico Moretti, 2013, The New Geography of Jobs
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:149
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Studia Regionalne i Lokalne nr 1(55)/2014 - Recenzje: Grzegorz Gorzelak: Enrico Moretti, 2013, The New Geography of Jobs 


W numerze [Contents\ Robert Pyka: Bieguny metropolitalne we Francji. W poszukiwaniu narzędzi wzmacniania współpracy i rozwijania powiązań funkcjonalnych między francuskimi obszarami metropolitalnymi [Metropolitan Poles in France. In search of tools to enhance cooperation and develop functional relationships between French metropolitan regions\, s. 527; Joanna Kusiak: Porządki chaosu. Chaos jako pojęcie i zjawisko empiryczne w Warszawie po 1989 r. [The orders of chaos. Chaos in post-socialist Warsaw as a concept and as an empirical phenomenon\, s. 2850; Dawid Soszyński, Monika Bielak: Zasady ochrony i kształtowania krajobrazu osiedli wiejskich w dokumentach planistycznych na przykładzie gminy Godziszów (województwo lubelskie) [The principles of protection and shaping of rural settlement landscape detailed in planning documentation, with the Godziszów commune (Lublin voivodeship) as a case in point \. s. 5163; Katarzyna Sadowy: Godność życia jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego miast [Life dignity as a measure of socio-economic development of cities\, s. 6478; Tomasz Skica, Agnieszka Bem: Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości [The role of local governments in entrepreneurship stimulation\, s. 7992; Joanna Wiśniewska: Globalizacja obszarów wiejskich na przykładzie MSP w Wielkopolsce [The globalization of rural areas on the example of SMEs in Wielkopolska\, s. 93117. Recenzje Grzegorz Gorzelak: Enrico Moretti, 2013, The New Geography of Jobs, s. 118120; Roman Szul: Antoni Kukliński, 2013, In Search of New Paradigms (Selected papers 20012011), s. 121130; Marek W. Kozak: Andrzej Raczyk, Sylwia Dołzbłasz, Małgorzata Leśniak-Johann, 2012, Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim, s. 131134; Anna Tucholska: Dariusz Czaja (wybór, redakcja i wstęp), 2013, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, s. 135137; Mariusz Chudak: Janusz Słodczyk, 2012, Historia planowania i budowy miast , s. 138147.