Stosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 - Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych

Stosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 - Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych
Stosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 - Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów ZjednoczonychStosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 - Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:258
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Stosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 - Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych 


W NUMERZE [CONTENTS\ Edward Haliżak: Wstęp [Introduction\ STUDIA [STUDIES\ Edward Haliżak: Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych [The Subject, Theory and Methodology of the Science of International Relations\, doi 10.7366/020909611201501, s. 1134; Dariusz Popławski: Bariery członkostwa Konfederacji Szwajcarskiej w Unii Europejskiej [Barriers to the Membership of the Swiss Confederation in the European Union\, doi 10.7366/020909611201502, s. 3550; Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki między Unią Europejską i ONZ perspektywa teoretyczna i praktyczna [Relations of the European Union with the United Nations\, doi 10.7366/020909611201503, s. 5170; Rajendra K. Jain: Indian Perception of the European Union, doi 10.7366/020909611201504, s. 7182; Manish Thapa: The role of the European Union in conflict resolution in Nepal, doi 10.7366/020909611201505, s. 8392; Xiang Zuotao: Ji Wengang, EUs perceptions in China: Teacher, Co-operator, Competitor and Troublemaker, doi 10.7366/020909611201506, s. 93106; Andrzej Szeptycki: The EU in the mirror of the Ukrainian crisis (20132014), doi 10.7366/020909611201507, s. 107126; Jorge A. Schiavon, Diego Dominguez: Latin American perceptions of Europe and the European Union, doi 10.7366/020909611201508, s. 127140; Slobodan Samardžić: Evolution of the relations between Serbia and the European Union, doi 10.7366/020909611201509, s. 141152; Martyn De Bruyn: The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Dispute Settlement Mechanism, doi 10.7366/020909611201510, s. 153162; Anna Wróbel: Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników OECD [EU and US Agricultural Policy in the Light of OECD Indicators\, doi 10.7366/020909611201511, s. 163186; Jakub Zajączkowski: Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r. znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej [Parliamentary Elections in India in 2014: Implications for the Domestic and Foreign Policy\, doi 10.7366/020909611201512, s. 187212; Stanisław Musiał: Maghreb w międzynarodowych stosunkach gospodarczych [The Maghreb in International Economic Relations\, doi 10.7366/020909611201513, s. 213230. SPRAWOZDANIA [REPORTS\ Barbara Kratiuk, Joanna Starzyk-Sulejewska: Sprawozdanie z konferencji 23 października 2014 r. [Report on the international conference of the Institute of International Relations, UW and the Centre for Europe, UW, The Worlds Perception of the European Union, Warsaw, 23 October 2014\, s. 231236. RECENZJE [REVIEWS\ Edward Haliżak: Justyna Zając, European Union Policy in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, s. 237240; Teresa Łoś-Nowak: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, s. 241246; Anna Wróbel: Katarzyna Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej; s. 247250; Joanna Starzyk-Sulejewska: Artur Adamczyk, Dariusz Milczek, Kamil Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, s. 250254; Andrzej Szeptycki: La Pologne au cur de lEurope, numer specjalny Questions internationales, septembreoctobre 2014, N° 69, s. 255258.