Psychologia Społeczna nr 4(31)/2014 - Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania

Psychologia Społeczna nr 4(31)/2014 - Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania
Psychologia Społeczna nr 4(31)/2014 - Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowaniaPsychologia Społeczna nr 4(31)/2014 - Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:106
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Psychologia Społeczna nr 4(31)/2014 - Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania 


Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński: Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegląd badań [Dysfunctional Internet use Review of research\, doi: 10.7366/1896180020143101, s. 378395; Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke: Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn [Beliefs in origins of sex differences and legitimization of inequality of men and women\, doi: 10.7366/1896180020143102, s. 396408; Edyta Biełous, Jerzy Trzebiński: Nadzieja podstawowa a wizje świata społecznego [Basic trust and beliefs about social world\, doi: 10.7366/1896180020143103, s. 409421; Klara Królewiak, Monika Wróbel: Poczuję to, co ty, jeśli cię polubię? Wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne [Will I feel the way you do, because I like you? The influence of interpersonal attraction on affect contagion\, doi: 10.7366/1896180020143104, s. 422436; Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania [Worldview and dating styles\, doi: 10.7366/1896180020143105, s. 437444; Małgorzata Niesiobędzka: Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego i moralności podatkowej na zachowanie podatników [How to enhance fiscal discipline? The impact of nature of persuasive message and tax morale on taxpayers behavior\, doi: 10.7366/1896180020143106, s. 445454; Kamil Imbir, Magdalena Rutniewska: Rola emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych [The role of automatic vs. reflective emotions in intuitive social judgents\, doi: 10.7366/1896180020143107, s. 455465.