Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013 - Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego

Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013 - Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego
Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013 - Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznegoPsychologia Społeczna nr 4(27)/2013 - Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:128
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Psychologia Społeczna nr 4(27)/2013 - Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego 


W numerze [Contents\ Aleksandra Szymków, Michał Parzuchowski: Wspólnotowość ucieleśniona: wpływ aktywizacji cech wspólnotowych na odczuwanie temperatury [Communion embodied: The influence of communion priming on temperature estimates\, s. 367379; Ryszard Makarowski, Joanna Kasprowicz: Poczucie zagrożenia pracowników organizacji humanitarnych w Afganistanie [Feeling of threat among humanitarian aid organization workers in Afghanistan\, s. 380395; Joanna Różycka-Tran, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Truong Thi Khanh Ha: Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu Shaloma Schwartza w kulturze polskiej i wietnamskiej [Schwartz personal and cultural values in Polish and Vietnamese cultures\, s. 396407; Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień: Społeczne piętno eurosieroctwa [Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień\, s. 408421; Łukasz Baka: Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli [Social relations at work as a moderator of the effects of job demands on mental and physical health among teachers\, s. 422434; Maria Kaźmierczak: Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze związku romantycznego [Perceived partners empathy as a determinant of satisfaction with a romantic relationship\, s. 435448; Maria Jarymowicz, Kamila Dobrenko, Natalia Michalak: Złożoność standardów Ja a efektywność rozpoznawania treści utajonych słów o różnych komponentach afektywnych [The Self standards complexity and recognition of subliminally exposed words with diverse affective components\, s. 448458; Agata Gąsiorowska: Skrócona wersja Skali postaw wobec pieniędzy (SPP-25). Dobór pozycji i walidacja narzędzia [Short version of Money Attitudes Questionnaire. Items selection and scale validation\, s. 459478.