Psychologia Społeczna nr 3(30)/2014 - Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak: Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego

Psychologia Społeczna nr 3(30)/2014 - Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak: Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego
Psychologia Społeczna nr 3(30)/2014 - Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak: Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznegoPsychologia Społeczna nr 3(30)/2014 - Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak: Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:96
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Psychologia Społeczna nr 3(30)/2014 - Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak: Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego 


Spis treści [Contents\ Paweł Boski, Ina Wilczewska: Uprzedzenia polsko-rosyjskie a emocje polskich kibiców w trakcie Euro 2012 [Polish-Russian prejudice and emotions among Polish football fans during Euro 2012\, doi: 10.7366/1896180020143001, s. 258284; Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak: Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego [Agentic and communal orientation: Correlates related to personality and social functioning\, doi: 10.7366/1896180020143002, s. 285297; Kornel Świątnicki, Krzysztof Przybyszewski: Przypomnienie o śmierci i fizyczne oczyszczenie się a poparcie idei lustracji [The effects of mortality salience and physical cleansing on support for vetting (or lustration)\, doi: 10.7366/1896180020143003, s. 298310; Anna Stefaniak, Michał Bilewicz: Zmiana postaw w wyniku wymian studenckich. Rola kontaktu międzygrupowego i redukcji zagrożenia [Changes in attitudes as a result of participation in a student exchange program: The role of intergroup contact and threat reduction\, doi: 10.7366/1896180020143004, s. 311322; Aneta Przepiórka, Małgorzata Szcześniak, Teresita Verhelst, Elisabetta Straffi: System wartości a różne drogi do szczęścia. Porównawcze badanie kolumbijsko-polskie [Value orientations and different ways to happiness: The comparison between Columbian and Polish groups\, doi: 10.7366/1896180020143005, s. 323337; Beata Mirucka, Urszula Bielecka: Intrapsychiczne i interpersonalne funkcje relacji człowieka ze zwierzęciem towarzyszącym [Intrapsychic and interpersonal functions of human relations with companion animals\, doi: 10.7366/1896180020143006, s. 338347; Krystyna Adamska, Roman Konarski: Polska adaptacja Skali stylu konwersacyjnej niebezpośredniości Thomasa Holtgravesa [Thomas Holtgraves Conversational Indirectness Style Scale Cultural adaptation\, doi: 10.7366/1896180020143007, s. 348361.