Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014 - Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych

Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014 - Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych
Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014 - Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowychPsychologia Społeczna nr 1(28)/2014 - Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:119
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Psychologia Społeczna nr 1(28)/2014 - Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych 


Spis treści [Contents\ Anna Kwiatkowska: Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych [Methodological issues in cultural and cross-cultural research\, doi 10.7366/189618002014280101, s. 827; Piotr Szarota: Przyjaźń pod mikroskopem. Problemy metodologiczne w badaniach nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich [Scrutinizing friendship. Methodological problems in investigation of friendship relationships\, doi 10.7366/189618002014280102,s. 2837; Karolina Mazurowska, Paweł Boski: Czynniki istotne w procesie rozwiązywania konfliktu w międzykulturowym środowisku pracy. Triangulacja w interpretacji danych [Significant factors in the processs of conflict solution in the multicultural work setting.Triangulation in data interpretation\, doi 10.7366/189618002014280103, s. 3853; Natasza Kosakowska-Berezecka, Karol Karasiewicz: Jestem unikalny, więc cenię Twoją unikalność? Wpływ aktywizacji tożsamości osobistej i społecznej na postrzeganie innych porównanie międzykulturowe PolskaIndie [I am unique therefore I appreciate your uniqueness? Effects of personal and social identity priming on judgments of others: A cross-cultural comparison of Poland and India\, doi 10.7366/189618002014280104, s. 5467; Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak, Renata Sikora, Ben C. H. Kuo, Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina, Greta Gober: Kultura a strategie radzenia sobie ze stresem. Badania międzykulturowe [Culture, stress and coping strategies. Cross-cultural study\, doi 10.7366/189618002014280105, s. 6891; Joanna Różycka-Tran, Paweł Boski, Bogdan Wojciszke: Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach [Zero-sum game belief as a social axiom: A 37-nation study\, doi 10.7366/189618002014280106, s. 92109.