Archiwum Kryminologii, tom XXXV 2013 - Paulina Wiktorska: Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej

Archiwum Kryminologii, tom XXXV 2013 - Paulina Wiktorska: Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej
Archiwum Kryminologii, tom XXXV 2013 - Paulina Wiktorska: Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnejArchiwum Kryminologii, tom XXXV 2013 - Paulina Wiktorska: Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej
Autor: ,

Cena: 4.92 zł   6.00 zł
Oszczędzasz: 0.06 zł

Data wydania:
Liczba stron:453
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Archiwum Kryminologii, tom XXXV 2013 - Paulina Wiktorska: Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej 


W numerze: dr Paweł Ostaszewski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: Jak badać lęk przed przestępczością?, s. 560; dr Stanisław Mordwa, Uniwersytet Łódzki: Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach przestępczości , s. 6178; dr hab., prof. INP PAN Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN: Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępstw , s. 7994; mgr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński, dr Ewa Habzda-Siwek, Uniwersytet Jagielloński: Płeć a przestępczość. o problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, s. 95136; dr Agnieszka Gutkowska, Uniwersytet Warszawski: Kulturowa przemoc ze względu na płeć. przypadek zabójstw na tle honoru, s. 137160; dr Maryla Koss-Goryszewska, Instytut Spraw Publicznych: Wizerunek ofiary handlu kobietami w krajowym orzecznictwie karnym na podstawie analizy wyroków w sprawach o handel ludźmi w latach 19972009, s. 161192; dr Edyta Drzazga, Uniwersytet Jagielloński: O kontroli chuligaństwa futbolowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacyjnej prewencji uwag kilka , s. 193212; dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) w praktyce wymiaru sprawiedliwości, s. 213246; dr Paweł Bachmat, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: Atypowe przypadki korupcji w ocenach sądów i prokuratur na przykładzie przestępstw z art. 228 i 229 k.k., s. 24728; dr Monika Kotowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Charakterystyka członka zorganizowanej grupy przestępczej z punktu widzenia kryminologii humanistycznej, s. 283304; mgr Agnieszka Martynowicz, University of Ulster: Warehouses for the Deportable Foreign National Prisoners in the UK , s. 305332; prof. dr hab. Piotr Stępniak: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Sytuacja zdrowotna i ochrona zdrowia więźniów w zakładach karnych, s. 333376; dr Paulina Wiktorska, Instytut Nauk Prawnych PAN: Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej, s. 377390; Contents and Summaries (tłum. Michał Rolecki) , s. 391418; (tłum. Olga Salomatova), s. 419453.