Rząd zleca, miasta dokładają Gminy walczą o pieniądze za zadania zlecone

Rząd zleca, miasta dokładają Gminy walczą o pieniądze za zadania zlecone
Rząd zleca, miasta dokładają Gminy walczą o pieniądze za zadania zlecone Rząd zleca, miasta dokładają Gminy walczą o pieniądze za zadania zlecone
Autor: ,

Cena: 19.90 zł   

Data wydania:
Liczba stron:29
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf 


Co robić gdy dotacja Skarbu Państwa jest za mała
Ryzyko finansowania zadań ze środków własnych

Nowej aktualności nabiera sposób finansowania zadań zlecanych gminom przez administrację rządową, które są od lat niedofinansowane. A zdarzają się i takie, za którymi w ogóle nie idzie finansowanie - przykładem nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Weszła ona w życie 1 stycznia 2016 r. i zleciła wydawanie pozwoleń na wycięcie drzew marszałkowi województwa. Z tą regulacją podjął walkę, występując do Trybunału Konstytucyjnego, sejmik województwa mazowieckiego. Mazowsze ma już doświadczenie w walce o pieniądze przed sądami powszechnymi, wygrało m.in. 900 tys. zł w 2014 r. za niedoszacowanie zadań z zakresu turystyki.

W opracowaniu m.in.:
Podstawa dochodzenia wyrównania dotacji celowych
Jak ustalić wysokość kwoty żądanej od państwa
Samorządy wygrywają w sądach
Kiedy roszczenie się przedawnia