Wysyłka pliku XML (sprawozdania finansowego) poprzez program e-sprawozdania (MF) do - Szefa KAS

Posiadamy plik XML sprawozdania finansowego.

Plik został wygenerowany za pomocą zewnętrznego programu, np. RAKS SQL.

Plik został już podpisany przez wymagane osoby.

Problem polega na tym, że dokument nie został wygenerowany za pomocą programu e-sprawozdania i nie można go tak po prostu wysłać do Szefa KAS".

Standardowo e-sprawozdania umożliwia wysyłkę dokumentu (paczki ZIP która zawiera kilka plików xml) przygotowanego w określonej formie.
Standardowa paczka ZIP sprawozdania zawiera pliki eSPR_metrics.xml i eSPR_report.xml.
Plik eSPR_metrics.xml zawiera dane identyfikujące podatnika.
Plik eSPR_report.xml zawiera dane sprawozdania finansowego i dane podpisów.

Poniże przykład jak wysłać plik XML ze sprawozdaniem finansowym, wygenerowany w innym programie niż e-sprawozdania, np. w programie RAKS SQL.

  1. Uruchamiamy program e-sprawozdania. Na ekranie startowym wybieramy "Otwórz sprawozdanie, wczytaj zapisany plik"
  2. Klikamy "Wybierz plik XML ze sprawozdaniem finansowym". Wyszukujemy nasze sprawozdanie (plik XML).
  3. Po wczytaniu pliku XML, program przeprowadzi nas przez kreator przygotowania dokumentu do wysyłki (stworzy metryczkę dokumentu, itd.)
  4. N samym końcu kreatora, należy zapisać sprawozdanie do pliku ZIP
  5. Następnie wracamy do ekranu startowego programu e-sprawozdania i klikamy na "Wyślij dokument do Szefa KAS", bez wypełniania sprawozdania
  6. Wybieramy plik ZIP, wcześniej zapisany
  7. Wypełniamy odpowiednie pola i wysyłamy podpisując podpisem kwalifikowanym. Podpisać możemy jakimkolwiek podpisem kwalifikowanym (jest to tylko czynność techniczna)