Wyrażenie matematyczne w postaci skryptu Perl (9)

Przykładowy skrypt napisany w języku Perl, który wyr. regularne : znajduje nr telefonu w formacie (+48 22) 456-32-45

Treść założeń:
wyr. regularne : znajduje nr telefonu w formacie (+48 22) 456-32-45


#!D:/Perl/bin/perl
open(PLIK,"plik.txt");
@linie = ;
foreach $ln(@linie)
{
  if($ln =~ /(\(\+48 \d{2}\) \d{3}-\d{2}-\d{2})/)
  {
    push(@tablica,$1);
  }
}
$ile = @tablica;
@porzadek = join("\n",sort @tablica);
print "znaleziono ",$ile,"\n\n",@porzadek;
Dział: