VNC

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Jak zabezpieczyć się przed podsłuchem w sieci przy wykorzystaniu ssh, jeśli chcemy mieć zdalny dostęp do komputera. Opis konfiguracji Putty (tunelowanie) i VNC.