trojan

  • sob., 10/25/2014 - 17:23
    Narzędzie do sprawdzania czy dana strona jest zarażona wirusem PHP/Shell.AT, PHP:Shell-BH [Trj], PHP/BackDoor.AG, Backdoor.PHP.AXC, PHP.ShellExec.