Miejscowości

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Lista polskich miejscowości w formacie miejscowosci.csv i miejscowosci.sql. Aby szybko i bez większych problemów utworzyć tabele z danymi wystarczy uruchomić skrypt miejscowosci.sql.
  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Lista polskich miejscowości w formacie SQL