Matematyka w programowaniu

 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Metoda stycznych (Newtona) znaleźć wszystkie rzeczywiste pierwiastki poniższych równań algebraicznych. Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Podać błędy bezwzględne rozwiązań (|f(x)|) oraz dokładność znalezionych pierwiastków (błąd bezwzględny dwóch ostatnich przybliżeń pierwiastka)
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program.
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program w C++, kod źródłowy. Program oblicz liczby pierwsze z wyznaczonym zakresie.
 • ndz., 09/07/2014 - 21:47
  Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Wyświetl macierze. Pomnóż macierz A przez liczbę. Pomnóż macierz A przez macierz B. Dodaj macierz A do macierzy B. Podnieś macierz A do potęgi. Porównaj macierz A z macierzą B. Transponuj macierz A (A^t). Zamień wiersze. Zamień kolumny. Odwróć macierz A

Strony