Liczby pierwsze

  • pon., 09/08/2014 - 21:26
    Liczby pierwsze - W miarę szybki programik do obliczania liczb pierwszych. Zastosowane zostało algorytm Sita Eratostenesa - algorytm kolejnego wybierania liczb pierwszych z ciągu liczb naturalnych