Interpolacja

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Zadana jest funkcja dyskretna o (n+1) rownoodleglych wartościach argumentu (węzłach x(0),x(1),...,x(n)), gdzie n może przyjmować wartości n = 6 ,..., 20. Wykorzystując wielomian interpolacyjny Lagrange'a, obliczyć: - wartości interpolujące dla kilku dowolnie ustalonych x z przedziału [x(0);x(n)], - wartości ekstrapolujące dla kilku dowolnie ustalonych x z przedziałów [x(0)-h;x(0)) i (x(n);x(n)+h], gdzie h = (x(n)-x(0))/n.
  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Program został napisany w języku JAVA. Paczka zawiera kody źródłowe (projekt Netbeans) i skompilowany program. Program wykorzystuje metodę wielomianową. Wprowadź węzły, wprowadź punkty szukane i wciśnij przycisk