Encje

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Symbole i Greckie litery Znaki specjalne Latin-1 Opis encje dziesiętnie (dec) szesnastkowo (hex) wyświetlanie encje dec hex Symbole i Greckie litery Latin small f with hook = function = florin &fnof ...