Data

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Data słownie Dzien_slownie.class.php.zip - Klasa mojego autorstwa, konwertuje date na datę wyrazoną słownie np.:2005 rok, 14 Marzec, Poniedziałek : [żródło] przykład użycia: require_once("dz ...