Analiza matematyczna

  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    zad. 1 Wyznacz granicę ciągu o wyrazie ogólnym , jeśli zad. 2 rozłóż funkcje na ułamki proste. zad. 3 Rozwiąż nierówność zad. 4 Wyznacz dziedzinę funkcji zad. 5 Omów własności funkcji ...
  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    Moduł 2 ...
  • ndz., 09/07/2014 - 21:47
    zad. 1 Określ ile punktów nieciągłości ma funkcja zad. 2 Wyznacz ekstrema funkcji i określ jej monotoniczność zad. 3 Zbadaj wklęsłość, wypukłość i punkty przegięcia funkcji zad. 4 Obli ...