Kto zarządza adresacją IP w internecie

Główną organizacją która zarządza adresacją IP w internecie jest IANA. Natomiast aby sprawniej trasować (routing) ruchem sieciowym zostały utworzone RIR (Regionalne Rejestry Internetowe). RIR zajmują się przydzielaniem adresów IP dla lokalnych ISP (dostawca internetu) w swoim obszarze zarządzania. Z kolei ISP przydzielają je swoim klientom.
Istnieje pięć organizacji RIR. Zostały one podzielone na strefy geograficzne.
RIR:
  • ARIN Ameryka Północna
  • AFRINIC Afryka
  • APNIC Azja i Pacyfik.
  • LACNIC Ameryka Łacińska i wyspy Karaibskie
  • RIPE Europa, Bliski Wschód i centralna Azja

Sprawdź swój adres IP, sprawdź który RIR nim zarządza.


Poniższa mapa obrazuje geograficzne obszary zarządzania przez RIR w przydzielaniu adresów IP na świecie.
mapa RIR - organizacji przydzielającej pule adresów IP: ripe afrnic lacnic arin apnic