Java aplikacje bazodanowe. Wydanie II

Java aplikacje bazodanowe. Wydanie II
Java aplikacje bazodanowe. Wydanie IIJava aplikacje bazodanowe. Wydanie II
Autor:

Cena: 29.00 zł   

Data wydania:
Liczba stron:248
Oprawa: miękka
Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z pisaniem aplikacji sięgających bezpośrednio do bazy danych, na przykład w języku C lub jakimkolwiek innym, na pewno spotkałeś się z koniecznością tzw. "mapowania" pewnych specyficznych typów danych jakiejś bazy do typów odpowiadających stosowanemu przez Ciebie językowi programowania. Java uwalnia Cię od tego niewygodnego obowiązku, gdyż wszelkie dane uzyskiwane z bazy stają się typami zmiennych, odpowiadających typom języka Java. Aplikacja bazodanowa napisana w Javie nie jest (a przynajmniej nie powinna być -- chyba że programista piszący ją sam tak zadecyduje) zależna od bazy danych.

W dobie szybkiego postępu technicznego i jeszcze szybszego rozwoju technologii internetowych Java stwarza możliwości, o jakich dotychczasowi programiści mogli jedynie marzyć. Dzięki swej jasnej koncepcji, prostocie oraz obiektowości Java stała się idealnym językiem we wszystkich zastosowaniach wymagających przejrzystości i jednocześnie wysokiego poziomu abstrakcji.

W niniejszej książce Autor poruszył następujące zagadnienia:

  • Java a programowanie bazodanowe;
  • relacyjna baza danych;
  • JDBC;
  • URL w aplikacjach bazodanowych;
  • aplikacje bazodanowe;
  • zaawansowane techniki obsługi baz danych;
  • wybrane klasy i interfejsy pakietu Java.SQL.