Java 3 RMI. Podstawy programowania rozproszonego

Java 3 RMI. Podstawy programowania rozproszonego
Java 3 RMI. Podstawy programowania rozproszonegoJava 3 RMI. Podstawy programowania rozproszonego
Autor:

Cena: 28.00 zł   

Data wydania:
Liczba stron:240
Oprawa: miękka
Książka traktuje o zasadach pisania programów, których składniki wykonują się na wielu komputerach, komunikują się ze sobą i wspólnie realizują zadania, które nie kwalifikują się do wykonania na jednym komputerze, takie jak internetowa konwersacja wielu użytkowników, jednoczesna aktualizacja bazy danych z wielu komputerów, czy zespołowe tworzenie grafiki albo łamanie kodów ochrony danych. Książkę napisano w ramach grantu przyznanego przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, dedykowanego przygotowaniu wykładu pt. Programowanie rozproszone. Autor wyraża przekonanie, że każdy kto opanował Javę w zakresie elementarnym, a już z pewnością ten, kto zna jego książkę Java 3, bez trudu zapozna się z nowoczesną tematyką, jaką jest programowanie rozproszone. Na towarzyszącej dyskietce oraz na serwerze wydawnictwa Helion zamieszczono wszystkie omawiane w książce programy.