ABC języka SQL

ABC języka SQL
ABC języka SQLABC języka SQL
Autor:

Cena: 20.00 zł   

Data wydania:
Liczba stron:200
Oprawa: miękka

Pobierz przykładowy rozdział PDFBazy danych stały się głównym składnikiem systemów informatycznych. W zależności od producenta, przeznaczenia i ceny programy zarządzające bazami danych bardzo się od siebie różnią.

Jedynym punktem wspólnym dla wszystkich tych aplikacji jest wbudowana obsługa strukturalnego języka zapytań (ang. Structured Query Language).

SQL służy do tworzenia aplikacji bazodanowych i zarządzania nimi. Używając go, możemy:

  1. Wyszukiwać dane w bazie danych.
  2. Operować danymi -- wstawiać je, modyfikować i usuwać.
  3. Definiować dane -- dodawać nowe tabele, indeksy i perspektywy.
  4. Sterować danymi -- blokować użytkownikom dostęp do poufnych danych.
  5. Modyfikować schemat baz danych bez zmieniania istniejących aplikacji -- nowe kolumny i tabele mogą być zawsze dodane bez obawy, że zajdzie konieczność zmiany istniejących programów lub zdefiniowanych z góry ścieżek dostępu.
  6. Formułować zapytania w trybie interakcyjnym lub osadzać je w standardowych językach programowania, takich jak C lub Pascal.
Aby opanować SQL w stopniu wystarczającym do stworzenia i korzystania z bazy danych, wystarczy znajomość dziewięciu poleceń: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, GRANT i REVOKE.

Książka została przygotowana tak, aby była przydatna zarówno dla uczniów i studentów, którzy chcieliby poznać temat projektowania i programowania baz danych (książka powstała na podstawie prowadzonych przez autora wykładów z teorii relacyjnych baz danych i języka SQL) jak i dla administratorów baz danych (książka zawiera kilkadziesiąt przykładów wykorzystania języka SQL do ułatwienia lub zautomatyzowania codziennych prac związanych z zarządzaniem bazami danych).