Skuteczny nowoczesny C++. 42 sposoby lepszego posługiwania się językami C++11 I C++14

Skuteczny nowoczesny C++. 42 sposoby lepszego posługiwania się językami C++11 I C++14
Skuteczny nowoczesny C++. 42 sposoby lepszego posługiwania się językami C++11 I C++14Skuteczny nowoczesny C++. 42 sposoby lepszego posługiwania się językami C++11 I C++14
Autor:

Cena: 67.83 zł   79.80 zł
Oszczędzasz: 8.778 zł

Data wydania:
Liczba stron:392
Oprawa: miękka
Do opanowania języków C++11 i C++14 nie wystarcza zapoznanie się z wprowadzonymi w nich funkcjonalnościami (np. deklaracjami typu auto, semantyką operacji move, wyrażeniami lambda i obsługą współbieżności). Sztuką jest nauczenie się korzystania z tych funkcjonalności skutecznie tak, aby programy były poprawne, wydajne, łatwe w utrzymaniu i przenośne. Pomocna w tym będzie niniejsza książka, w której został opisany sposób tworzenia wspaniałego oprogramowania przy użyciu standardów C++11 i C++14 tj. nowoczesnego języka C++.

Tematy:
  • Zalety i wady inicjalizacji klamrowej, specyfikacji noexcept, technik doskonałego przekazywania argumentów oraz funkcji make służących do tworzenia wskaźników inteligentnych
  • Związki między std::move, std::forward, odwołaniami do r-wartości i odwołaniami uniwersalnymi
  • Techniki pisania czytelnych, poprawnych i skutecznych wyrażeń lambda
  • Różnice między std::atomic a volatile, zalecane sposoby użycia każdej z tych deklaracji oraz ich związek z interfejsem API współbieżności w języku C++
  • Zmiany najlepszych rozwiązań znanych ze starego języka C++ (tj. C++98) wymagane podczas tworzenia oprogramowania w nowoczesnym języku C++

Książka Skuteczny nowoczesny C++ jest napisana zgodnie z wypróbowanym, opartym na wskazówkach i przykładach stylem wcześniejszych książek Scotta Meyersa, ale dotyczy całkowicie nowego materiału. Jest ważną pozycją dla każdego nowoczesnego twórcy oprogramowania w języku C++. Przed ponad 20 laty książki Scotta Meyersa z serii Effective C++ (Effective C++, More Effective C++ i Effective STL) wyznaczyły poziom odniesienia dla wskazówek dotyczących programowania w języku C++. Jego jasne, ujmujące wyjaśnienie skomplikowanego technicznego materiału przyniosły mu światową sławę, dzięki której stał się popularnym trenerem, konsultantem i prezenterem konferencyjnym.

Scott Meyers zyskał tytuł doktora informatyki na uniwersytecie Brown. Kiedy już zapoznałem się z podstawami języka C++, sposobów programowania kodu produkcyjnego w tym języku nauczyłem się z serii książek Meyersa Effective C++. Książka Skuteczny nowoczesny C++ jest najważniejszym podręcznikiem dotyczącym istotnych wytycznych, stylów i idiomów przydatnych do skutecznego i dobrego stosowania nowoczesnego języka C++. Nie masz jej jeszcze? Kup ją. Teraz.

Herb Sutter
Przewodniczący komitetu standaryzacyjnego ISO C++
oraz architekt oprogramowania C++ w firmie Microsoft