Zmowy przetargowe Najbardziej cierpią uczciwi przedsiębiorcy

Zmowy przetargowe Najbardziej cierpią uczciwi przedsiębiorcy
Zmowy przetargowe Najbardziej cierpią uczciwi przedsiębiorcyZmowy przetargowe Najbardziej cierpią uczciwi przedsiębiorcy
Autor:

Cena: 17.90 zł   

Data wydania:
Liczba stron:28
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Zmowy przetargowe Najbardziej cierpią uczciwi przedsiębiorcy 


Liczba spraw lawinowo narasta
Organy ścigania przykręcają śrubę

Statystyki alarmują: rośnie liczba postępowań dotyczących zmów przetargowych. UOKiK w 2015 r. wszczął 22 postępowania, w 2014 – 15, ale w latach 2011 i 2012 – odpowiednio tylko 3 i 4. W ostatnich trzech latach skokowo wzrosła też liczba postępowań prowadzonych przez policję i prokuraturę –  kilka lat temu rocznie wszczynano po 40–50 spraw,  w 2014 r.  - prawie 190.

To dobre i złe wiadomości jednocześnie. Złe, bo zmowy przetargowe to zmora uczciwych przedsiębiorców, którzy do postępowań chcą przystępować na zasadach fair play, a nieformalne porozumienie np. dwóch firm potrafi skutecznie wyeliminować konkurencję. Teraz dobre wiadomości: organy ścigania mocno wzięły się za ten szkodliwy proceder. Słychać zapewnienia, że prokuratura i CBA wzmogły działania. Od stycznia 2015 r. wydłużył się z roku do pięciu lat okres przedawnienia w sprawach wszczynanych przez UOKiK. Statystyki świadczyć też mogą o wzroście świadomości przedsiębiorców: coraz częściej poszkodowani zgłaszają nieprawidłowości.

 

W opracowaniu m.in.:
Co może świadczyć o zmowie
Sądy dopuszczają dowody pośrednie
Nieracjonalne zachowania oferentów sygnałem nieprawidłowości
Sankcje karne i administracyjne