Studia Regionalne i Lokalne nr 2(60)/2015 - Liga Baltina: The need fora place-based approach in boosting development. The case of Riga

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(60)/2015 - Liga Baltina: The need fora place-based approach in boosting development. The case of Riga
Studia Regionalne i Lokalne nr 2(60)/2015 - Liga Baltina: The need fora place-based approach in boosting development. The case of RigaStudia Regionalne i Lokalne nr 2(60)/2015 - Liga Baltina: The need fora place-based approach in boosting development. The case of Riga
Autor:

Cena: 3.77 zł   4.60 zł
Oszczędzasz: 0 zł

Data wydania:
Liczba stron:137
Oprawa:


Format eBook: pdf pdf  Studia Regionalne i Lokalne nr 2(60)/2015 - Liga Baltina: The need fora place-based approach in boosting development. The case of Riga 


Contents [W numerze\: Olga Mrinska, Maciej Smętkowski: Foreword [Słowo wstępne\, s. 58; Les Dolega, Dorota Celińska-Janowicz: Retail resilience: A theoretical framework for understanding town centre dynamics [Rezyliencja handlowa: ramy teoretyczne dla zrozumienia przekształceń centrum miasta\, doi: 10.7366/1509499526001, s. 831; Maciej Smętkowski: The impact of the economic crisis on the metropolisation process in the capital cities of the CEE countries [Wpływ kryzysu gospodarczego na proces metropolizacji w miastach stołecznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej\, doi: 10.7366/1509499526002, s. 3252; Zoltán Gál: Development of international financial centres in Central and Eastern Europe during transition period and crisis. The case of Budapest [Rozwój międzynarodowych centrów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji i kryzysu. Przykład Budapesztu\, doi: 10.7366/1509499526003, s. 5380; Donatas Burneika, Ruta Ubareviciene: The economic crisis and development of Vilnius urban region spatial aspects [Kryzys gospodarczy a rozwój regionu miejskiego Wilna aspekty przestrzenne\, doi: 10.7366/1509499526004, s. 8196; Olga Mrinska: Governance responses to the economic crisis. The case of Kyiv [Zarządzanie w okresie kryzysu gospodarczego. Przykład Kijowa\, doi: 10.7366/1509499526005, s. 97113; Liga Baltina: The need for a place-based approach in boosting development:The case of Riga [Wykorzystanie koncepcji polityki ukierunkowanej terytorialnie w celu pobudzenia rozwoju. Przykład Rygi\, doi: 10.7366/1509499526006, s. 114129; REPORT RSA Research Network The impact of global economic crisis on capital cities, s. 130137. Zeszyt wydany w języku angielskim [English version only\.